Męski Różaniec w naszej parafii

czwartek 06.05.2021

1 maja 2021 roku, już po raz drugi w naszym kościele zgromadzili się mężczyźni z Grudziądza, aby uczestniczyć w pierwszosobotnim Męskim Różańcu. Ta piękna modlitewna inicjatywa, za swój główny cel stawia modlitwę wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Pannie za grzechy. Wspólnotowa modlitwa mężczyzn ma być szturmem, który pobudzi ludzi do prawego życia, podążania za nauką Jezusa. Zgromadzeni uczestniczyli we Mszy Świętej o godzinie 11:00, której przewodniczył i homilię wygłosił proboszcz parafii, ksiądz Andrzej Kusiński. Na zakończenie Mszy Świętej, przed błogosławieństwem, zgromadzeni odmówili akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Pannie. Następnie wierni odśpiewali pieśń „Boże coś Polskę”.

Po Eucharystii uczestnicy przeszli pod pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego, warto wspomnieć, że w tym miesiącu przypada 100 rocznica jego śmierci. O godzinie 12:00 około 40 mężczyzn z naszego miasta, wśród nich ksiądz proboszcz, klerycy Maciej i Radek, działacze solidarnościowi, społecznicy oraz mieszkańcy miasta.  Rozpoczęli drugą część Męskiego Różańca, odmawiając w łączności z całym Kościołem Powszechnym, modlitwę Regina Coeli. Następnie w modlitwie różańcowej modlili się wynagradzając Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Pannie za grzechy i zniewagi, a także za żołnierzy poległych w walce o wolną ojczyznę, aby Bóg otworzył przed nimi bramy raju. Po skończonej modlitwie ks. Andrzej udzielił zgromadzonym błogosławieństwa. Całe spotkanie ukoronowała tradycyjna już wspólna fotografia.

Kolejny Męski Różaniec odbędzie się w pierwszą sobotę czerwca w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe na osiedlu Strzemięcin.