piątek 03.06.2022

W sobotę 28 maja 2022 roku, o godz. 10:00 w Archikatedrze pw. Świętej Rodziny w Częstochowie, Kleryk Adrian Figurski wraz czterema braćmi z roku V przyjął z rąk JE Ks. Bp. Andrzeja Przybylskiego, Biskupa pomocniczego Archidiecezji Częstochowskiej święcenia diakonatu. Podczas homilii Ksiądz Biskup wskazał na motywy, zawarte w podaniach alumnów o święcenia: „W ich prośbach skierowanych na ręce Księdza Arcybiskupa do Kościoła o święcenia poruszyła mnie jedna kwestia. Na szczycie wszystkich uzasadnień próśb o święcenia było posłuszeństwo. Ci młodzi ludzie czują, że nie wystarczy być sługą, ale trzeba być sługą posłusznym swojemu panu. Można robić wiele rzeczy według własnej woli. W obecnych czasach ważne jest jednak posłuszeństwo Duchowi Świętemu”. Biskup Andrzej Przybylski pięknie uzasadnił wybór nowych diakonów, odwołując się do działania w Kościele Ducha Świętego, mówił: „Kościół Was wybiera w mocy Ducha Świętego. Nigdy o tym nie zapominajcie”.

Tego dnia nie mogło zabraknąć w częstochowskiej Archikatedrze rodziny i bliskich Księdza Diakona Adriana, którzy szczególnie mocno towarzyszą Mu na drodze ku kapłaństwu, poprzez swoją serdeczną modlitwę. Niejednokrotnie mówi się, że dla kleryka parafia jest drugim domem, to bardzo często środowisko w którym powołanie ma swój pewny grunt w wzrastaniu i rozwijaniu się. To w parafii młodzi mężczyźni, przygotowujący się do przyjęcia sakramentu kapłaństwa kształtują swoją duchowość, uczestniczą czynnie w duszpasterstwie i podejmują decyzję o wstąpieniu na drogę wyłącznego oddania życia Chrystusowi. W dniu święceń diakonatu, Księdzu Diakonowi Adrianowi towarzyszył Ksiądz Proboszcz Andrzej Kusiński wraz z liczną delegacją z rady parafialnej. Po skończonej uroczystej Eucharystii zgromadzeni zasiedli do wspólnego posiłku w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, aby tam dalej dzielić się radością z nowego duchownego, pochodzącego z naszej parafii.

Posługa diakona obecna jest w chrześcijaństwie od jego samego początku. Już w Dziejach Apostolskich przeczytamy, że Apostołowie wybrali w Jerozolimie siedmiu mężczyzn, którzy mieli odciążać ich w obsłudze stołu. Stąd też grecki wyraz „diákonos” oznacza „sługę”. Święcenia diakonatu są w Kościele rzymskokatolickim pierwszym stopniem święceń i w formacji seminaryjnej poprzedzają przyjęcie drugiego stopnia święceń – prezbiteratu (kapłaństwa). Przyjmujący święcenia diakonatu staje się osobą duchowną i od tego momentu zachowuje celibat i uczestniczy w modlitwie całego Kościoła, w Liturgii Godzin. Jakie zadania powierza Kościół diakonom? Do zadań diakonów należy: asystowanie biskupowi i kapłanowi w czasie funkcji liturgicznych we wszystkim, co mu przyznają różne księgi liturgiczne święceń. Udzielanie chrztu uroczystym obrzędem oraz uzupełnienie opuszczonych ceremonii w odniesieniu do ochrzczonego dziecka lub dorosłego. Przechowywanie Eucharystii, udzielanie sobie i innym, zanoszenie Jej jako Wiatyku umierającym oraz udzielanie ludowi eucharystycznego błogosławieństwa. Tam, gdzie nie ma kapłana, asystowanie i błogosławienie małżeństwa imieniem Kościoła. Udzielanie sakramentaliów. Przewodniczenie obrzędom pogrzebu i pochowania, głoszenie Ewangelii, czytanie wiernym Pisma Świętego, oraz przepowiadanie i nauczanie.   

Księdza Diakona Adriana, powierzajmy opiece Matki Bożej, wychowawczyni powołań kapłańskich!

 

Zdjęcia: radio „fiat”