Aktualności

Wigilia Paschalna to najważniejsza celebracją liturgiczna w roku. Właśnie wtedy słyszymy orędzie wielkanocne, które zwiastuje fundamentalną prawdę naszej chrześcijańskiej wiary - zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Po czterdziestu dniach Wielkiego Postu śpiewamy wreszcie uroczyste Alleluja. Podczas tej liturgii błogosławi się również wodę chrzcielną. 

Zachęcamy do obejrzenia fotogalerii z Wigilii Paschalnej. 

Zgodnie z polską tradycją przychodzimy w Wielką Sobotę do kościoła z pięknie przystrojonymi koszyczkami, aby pobłogosławić pokarmy na wielkanocny stół. 

Święcenie pokarmów w naszej parafii odbyło się o godz. 12:00 oraz o godz. 16:00.

We Wielki Piątek nie odprawia się Mszy Świętej. Tego dnia wierni uczestniczą w Liturgii Męki Pańskiej, której centralnym momentem jest adoracja Krzyża. Drugi dzień Triduum Paschalnego to czas zadumy, rozmyślania i pustki po śmierci Jezusa, ta pustka będzie towarzyszyła aż do Liturgii Wigilii Paschalnej. 

Celebracją Liturgii Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek wspominamy ustanowienie sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Nieodłącznym elementem liturgii tego dnia jest obrzęd manadatum - obmycia nóg, to piękny gest służby. W tym dniu w naszej wspólnocie parafialnej odbyły się również promocje ministranckie: Olek otrzymał komże, Staś oraz Piotr kołnierz i rokiet, do grona lektorów dołączył Emil.

Hosanna Synowi Dawida krzyczał tłum, który witał Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy. W Niedzielę Palmową świętujemy ten uroczysty moment w dziejach zbawienia, ale niedziela ta nazywana jest również Niedzielą Męki Pańskiej. Czytamy w tym dniu z podziałem na role opis Męki Chrystusowej, rozpoczynając celebrowanie wydarzeń Wielkiego Tygodnia.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z Niedzieli Palmowej.

15 lutego, czwartek był dniem 393 rocznicy śmierci Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej, ksieni benedyktyńskiej. Wielkiej odnowicielki reguły św. Benedykta na ziemiach polskich. To właśnie ksieni Mortęska wyprowadziła zakon benedyktynek z kryzysu, w który popadł w czasie reformacji. Trafnie nazywaną przez współczesnych teologów i historyków „polską Teresą z Avila”. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w naszej wspólnocie parafialnej w każdy wtorek modlimy się o jej rychłą beatyfikację.

Każdy Wielki Post jest dla wierzących szansą na jeszcze ściślejsze przylgnięcie do Boga. W Środę Popielcową podczas Mszy Świętych o godz. 16:00, 17:00 oraz 18:00 zgromadzeni w kościele podjęli drogę wielkopostną, w tym roku papież Franciszek w orędziu na początek tego okresu bardzo mocno podkreśla, Aby nasz Wielki Post był również konkretny, pierwszym krokiem jest pragnienie widzenia rzeczywistości. Wielki Post jest czasem przemiany osobistej i eklezjalnej.