5 rocznica Męskiego Różańca w Grudziądzu

Dokładnie 5 lat temu po raz pierwszy odbył się Męski Rożaniec w Grudziądzu. 1 czerwca obchodziliśmy w naszej parafii pierwszy mały „jubileusz”. Członkowie wspólnoty uczestniczyli w Mszy Świętej, której przewodniczy Ksiądz Proboszcz Andrzej Kusiński, a kazanie wygłosił Ksiądz Kanonik Andrzej Bartman, opiekun duchowy grupy Męskiego Różańca. Po Eucharystii zgromadzeni udali się pod pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego, aby odmówić modlitwę różańcową. Zwieńczeniem obchodów 5 rocznicy było spotkanie przy stole na podwórzu domu parafialnego. Nie zabrakło rocznicowego tortu oraz kiełbasek. Przy stole mogliśmy dalej dzielić się radością ze wspólnoty Męskiego Różańca.