Obraz Jezusa Miłosiernego

Niedziela Miłosierdzia Bożego

sobota 10.04.2021

Niedziela Miłosierdzia Bożego jest to uroczystość obchodzona w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Pan Jezus w objawieniach św. Siostrze Faustynie prosiło o ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego, aby ogarnąć wszystkich grzeszników swoim przebaczeniem, obiecał także szczególne łaski tym, którzy będą obchodzić tę uroczystość i czcić Jego obraz. Poniżej zamieszczamy fragmenty dzienniczka św. Siostry Faustyny:

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia (Dz. 299).

W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski (Dz. 699).

Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest Świętem Miłosierdzia, ale musi być i czyn; i żądam czci dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu (Dz. 742).