Święcenia kapłańskie ks. Adriana Figurskiego

Celem formacji seminaryjnej jest przyjęcie sakramentu kapłaństwa, który otwiera drogę do pełnego posługiwania w Kościele. 27 maja br. o godz. 10:00 dk. Adrian Figurski przyjął z rąk JE abp. Wacława Depo, Metropolity Archidiecezji Częstochowskiej świecenia kapłańskie. Ksiądz Arcybiskup w homilii zaznaczył, że w przedniu Zesłania Ducha Świętego doświadczamy wyjątkowej chwili, podczas której dotychczasowi diakoni rozpoczynają drogę naśladowania Jezusa. Dalej abp. Depo wskazał na konieczność modlitwy za kapłanów, mówił: W czasach, gdy zmagamy się z coraz mniejszą liczbą powołań, powinniśmy się z ogromną ufnością i wiarą modlić szczególnie za kapłanów, bez nich nie byłoby sakramentów, w tym Eucharystii, która jest dla nas wszystkich źródłem życia.

W dniu święceń prezbiteratu w częstochowskiej katedrze pw. Świętej Rodziny nie mogło zabraknąć najbliższych Ks. Adriana Figurskiego. Swoją obecnością i modlitwą w tym wyjątkowym dniu wspierali Księdza Neoprezbitera rodzice, rodzeństwo, rodzina, przyjaciele, rada parafialna wraz z Księdzem Proboszczem Andrzejem Kusińskim, przedstawiciele parafii praktyk pw. Św. Zygmunta z Księdzem Proboszczem Jackiem Marcińcem, kapłani.

Nowo wyświęconego Księdza Neoprezbitera Adriana zawierzajmy w naszych modlitwach dobremu Bogu, za wstawiennictwem Matki Bożej.