sobota 12.03.2022

Uroczystości pogrzebowe śp. Księdza Kanonika Jerzego Wincentego Soboty

Msza Święta żałobna zostanie odprawiona 17 marca o godz. 18:00 w parafii pw. Ducha Świętego w Grudziądzu

Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona 18 marca 20022 roku o godz. 11:00 w Bazylice pw. św. Mikołaja w Grudziądzu, pod przewodnictwem Ks. Bp. Wiesława Śmigla.

Różaniec:

- Poniedziałek, wtorek, środa o godz. 16:30 w parafii pw. Ducha Świętego w Grudziądzu

- Piątek o godz. 10:30 w Bazylice pw. św. Mikołaja w Grudziądza

Requiem aeternam dona ei, Domine!