Męski Różaniec kolejny raz w naszym kościele

Comiesięczne spotkania wspólnoty Męskiego Różańca w różnych kościołach już na stałe wpisały się w kalendarz naszego miasta. 

W dniu 13 stycznia spotkaliśmy się na Męskim Różańcu w parafii pw. Ducha Świętego Grudziądzu. Mieliśmy przejść modląc się na różańcu starą fosą, ale zatrzymała nas w kościele przepiękna szopka. Przy niej odmówiliśmy różaniec w intencji wynagradzającej oraz za pokój w Ojczyźnie i na Świecie.

Mszę Świętą sprawował i kazanie wygłosił Ksiądz Andrzej Batman – Opiekun Duchowy wspólnoty, na zakończenie różańca zebranym w kościele udzielił błogosławieństwa Ksiądz Proboszcz Andrzej Kusiński.

Kolejny Męski Różaniec w Grudziądzu w kościele pw. Świętego Ksawerego przy Ratuszu w dniu 3 lutego o godz 9:30.

Bardzo dziękujemy p. Romanowi Sarnowskiemu za niespodziankę dla naszych ministrantów.