I rocznica śmierci śp. Księdza Kanonika Jerzego Wincentego Soboty

W czwartek 9 marca licznie zgromadzeni kapłani z dekanatu Grudziądz I, sprawowali Mszę Świętą w I rocznicę śmierci śp. ks. kan. Jerzego Wincentego Soboty. Mszy Świętej przewodniczył dziekan ks. kan. Dariusz Kunicki, a płomienne słowo wygłosił proboszcz ks. Andrzej Kusiński. W Eucharystii uczestniczyło również wielu ministrantów i lektorów.

12 marca, na sumie parafialnej o godz. 12:00 także parafianie i sympatycy naszego kościoła modlili się za śp. ks. kan. Jerzego Wincentego Sobotę.

Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę i pamięć!