Kleryk Radek przyjął posługę lektoratu

W niedzielę 6 marca, w toruńskiej katedrze śś. Janów, sześciu kleryków z roku III, a wśród nich pochodzący z naszej parafii kleryk Radosław Figurski, przyjęło posługę lektora. Nowi lektorzy ustanowieni są do wykonywania czytań z Pisma Świętego z wyjątkiem Ewangelii, podawania wezwań modlitwy powszechnej. Poza liturgią mają przygotowywać wiernych do przyjęcia sakramentów. Posługa ta udzielana jest na drodze formacji kapłańskiej przed posługą akolitatu.

W tym miejscu warto wspomnieć słowa ks. Jana Ślęzaka, którego zapiski towarzyszyły klerykom w Toruniu podczas rekolekcji wielkopostnych. „Lektorat nakłada obowiązek głoszenia Słowa Bożego. By jednak być tym głosicielem, musimy posiadać głęboką i rozległą wiedzę teologiczną, musimy ukochać książkę, mieć swoje książki. Dokładnie poznawać każdą kwestię, by potem nie głosić na kazaniach lub też w konfesjonale herezji. To, co lektor głosi, powinien czynem i świętym życiem potwierdzać”.

Powierzamy kleryka Radka opiece Matki Bożej, która jest najlepszą wychowawczynią powołań kapłańskich.

Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy – módl się za nami. Amen