Wizytacja Kanoniczna Księdza Biskupa Józefa Szamockiego

Każda parafia co 5 lat przeżywa Wizytację Kanoniczną. Biskup przybywa do parafii, aby zapoznać się z całością działań duszpasterskich. Stara się także poznać jej kondycję materialną. Sprawdza również, jak zostały wypełnione wnioski i zalecenia powizytacyjne. Tegoroczna wizytacja odbyła się 27 września 2023 r., a dokonał jej Ks. Biskup Józef Szamocki.

Ks. Biskup miał okazję poznania naszej wspólnoty parafialnej i spotkania się z różnymi jej przedstawicielami. O godzinie 10:00 odprawił Mszę świętą rozpoczynającą wizytację. Następnie odwiedził najstarszych chorych: 100 letnią i 97 letnią parafiankę przynosząc dar swej modlitwy i pasterskiej troski. O godz. 12:15 spotkał się z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy Grudziądzkiego Centrum Caritas przy ul. Marcinkowskiego oraz nawiedził kaplicę bł. Juty przy ul. Klasztornej. Najbardziej licznym i najbardziej radosnym było spotkanie z dziećmi które po Koronce do Bożego Miłosierdzia i adoracji Najświętszego Sakramentu podchodziły do błogosławieństwa. O godz. 18:30 Ksiądz Biskup podczas uroczystej liturgii Mszy Świętej udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.

Pragniemy serdecznie podziękować Księdzu Biskupowi za ten niezwykle intensywny i owocny duszpastersko czas ofiarowany naszej parafii. Dziękujemy za wszystkie spotkania, rozmowy, kazania, za cenne uwagi i wskazania, za dar modlitwy i za łaskę Bierzmowania. Ufamy, że pomoże nam on jeszcze lepiej budować i umacniać wspólnotę parafii oraz kościoła diecezjalnego.