Wielki Piątek

We Wielki Piątek nie odprawia się Mszy Świętej. Tego dnia wierni uczestniczą w Liturgii Męki Pańskiej, której centralnym momentem jest adoracja Krzyża. Drugi dzień Triduum Paschalnego to czas zadumy, rozmyślania i pustki po śmierci Jezusa, ta pustka będzie towarzyszyła aż do Liturgii Wigilii Paschalnej.