Zesłanie Ducha Świętego

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Odpust parafialny

niedziela 31.05.2020

Dlaczego tak bardzo czekaliśmy na ten dzień? Dlaczego Pan Jezus mówił, że pożyteczne jest dla nas Jego odejście? Już w kolejnych słowach zapowiada, że po swoim Wniebowstąpieniu pośle nam Ducha Świętego, który nas wszystkiego nauczy (por. J 16 5-15). Dzisiaj obchodzimy dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zgodnie z obietnicą napełnił Kościół swoją obecnością i prowadzi go aż do dzisiaj. Tylko dzięki Jego działaniu w nas, dzięki łasce, możemy poznać Jezusa Chrystusa i przez Niego trwać w relacji z Bogiem Ojcem, a także świadczyć o Nim w naszej codzienności. Dzięki Duchowi Świętemu głoszenie staje się dla nas powodem do radości i wdzięczności, tak jak to było w przypadku Apostołów, którzy wielbili Pana po wyjściu z zamknięcia.

Jest to także wyjątkowy dzień dla naszej parafii, która została ustanowiona pod wezwaniem właśnie Ducha Świętego. Jest to dla nas okazja, żeby podsumować i dziękować Panu za to, czego dokonuje w naszej parafii i w każdym z nas. Uwidacznia to scena Zesłania Ducha Świętego namalowana na ścianie prezbiterium naszego kościoła. Ta okazja łączy się jednocześnie z możliwością uzyskania odpustu zupełnego, który można ofiarować za osobę zmarłą lub za siebie pod zwykłymi warunkami.

Właśnie taka modlitwa może być pierwszym krokiem, by odpowiedzieć na wezwanie Pana, który posyła każdego z nas wierzących, do głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, o Jego Zmartwychwstaniu i zwycięstwie nad grzechem. Nie miejmy wątpliwości, że również jesteśmy posyłani w naszej codzienności, by objawiało się w nas działanie Ducha Świętego. Prośmy zatem Pana, by udzielał nam prawdziwej miłości do Boga i drugiego człowieka oraz by umacniał nas w doświadczeniu wiary i dzieleniu się nią, szczególnie dzisiaj, gdy podobnie jak Apostołowie, w pewien sposób jesteśmy zamknięci w naszych domach.

Janusz Wiczarski MIC, kleryk Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Księży Marianów w Lublinie


Fot. Małgorzata Borkowska