Komunikat Księdza Proboszcza Andrzeja Kusińskiego na miesiąc przed wizytacją kanoniczną JE Księdza Biskupa Józefa Szamockiego, biskupa pomocniczego Diecezji Toruńskiej, na podstawie kan. 396 §1 KPK

Drodzy Bracia i Siostry!

Wizytacja duszpasterska to jedna z wielu form, poprzez które biskup utrzymuje bezpośredni kontakt z duchowieństwa i innymi członkami Ludu Bożego. Stwarza okazję do ożywienia zapału wszystkich pracowników na niwie Ewangelii, pochwalenia ich, zachęcenia i pocieszenia. Wizytacja daje także możliwość zaproszenia wszystkich wiernych, by odnowili swoje życie chrześcijańskie i zintensyfikowali działania apostolskie. Ponadto umożliwia biskupowi ocenę skuteczności struktur i środków stosowanych w duszpasterskiej posłudze, przez bezpośrednie poznanie okoliczności i trudności pracy ewangelizacyjnej tak, aby można było trafniej wskazać priorytety oraz środki dla duszpasterstwa pojętego całościowo.

Wizytacja duszpasterska jest przede wszystkim dziełem apostolskim, które biskup winien spełniać ożywiany miłością pasterską ukazującą, iż w Kościele partykularnym jawi się on jako widzialne źródło i fundament jedności. Dla przeżywających wizytację biskupa jest to moment łaski odzwierciedlający, iż Jezus Chrystus, Najwyższy Pasterz i Stróż naszych dusz, nieustannie troszczy się o swój lud, który nawiedził i wyzwolił.

Ostatnią wizytację nasza parafia przeżywała pięć lat temu na wiosnę. Wówczas wizytacji kanonicznej naszej parafii dokonał bp. Wiesław Śmigiel, ordynariusz naszej diecezji. Wizytacja, której dokona w naszej parafii 27 września bp. Józef Szamocki będzie zwieńczeniem zadań związanych z administracją parafii, których wcześniej dokonają dyrektorzy wydziałów kurialnych: Duszpasterskiego, Katechetycznego oraz Ekonomicznego.

Podaję do wiadomości program wizytacji kanonicznej w parafii pw. Ducha Świętego w Grudziądzu, dnia 27 września 2023 roku, przez Księdza Biskupa Józefa Szamockiego.

10:00 Msza Święta na rozpoczęcie wizytacji.
Odwiedziny najstarszych osób u chorych.
11:45 Wizyta Księdza Biskupa w Środowiskowym Domu Samopomocy Grudziądzkiego Centrum Caritas, ul. Marcinkowskiego 6-8.
12:45 Wizyta w Grudziądzkim Centrum Caritas Diecezji Toruńskiej. Nawiedzenie kaplicy błogosławionej Juty – modlitwa za pracowników i podopiecznych grudziądzkiego Caritas.
15:00

Kościół parafialny:

  • Katecheza Księdza Biskupa dla wspólnoty parafialnej.
  • Wystawienie Najświętszego Sakramentu.
  • Koronka do Bożego Miłosierdzia.
  • Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy.
16:30
  • Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
  • Komunia Święta.
  • Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na zakończenie adoracji.
  • Indywidualne Błogosławieństwo dzieci i matek w stanie błogosławionym przez Księdza Biskupa.
17:00

Spotkanie księdza Biskupa z Radami Parafialnymi w Domu Parafialnym.
Spotkanie księdza sekretarza Dawida Wasilewskiego z Liturgiczną Służbą Ołtarza oraz młodzieżą w Domu parafialnym.

18:30 Msza Święta na zakończenie wizytacji z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania.
   

Po zakończeniu wizytacji parafii, biskup redaguje dokument świadczący o odbytej wizytacji. W tym dokumencie Biskup powinien wspomnieć fakt i okoliczności związane z tym wydarzeniem, docenić zaangażowanie duszpasterskie oraz wyznaczyć zadania, w które wspólnota powinna się włączyć, nie zapominając o wskazaniach dotyczących stanu materialnego budynków przeznaczonych do kultu i dzieł duszpasterskich oraz prowadzonych przez parafię instytucji. Czas przygotowania do wizytacji powierzamy modlitwie wiernych. Do ofiarowania modlitwy oraz łączenia swojego cierpienia z cierpieniem Chrystusa zachęcamy wszystkich chorych mieszkających na terenie parafii. Drodzy Siostry i Bracia, przygotujmy się na wizytację przede wszystkim duchowo, kształtując nasze serca na wzór Serca Jezusowego.

Ks. Andrzej Kusiński
Proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Grudziądzu