Aktualności

wtorek 15.06.2021

W minioną niedzielę, 13 czerwca 2021 roku obchodziliśmy srebrny Jubileusz święceń kapłańskich Księdza Proboszcza Andrzeja Kusińskiego. Zgromadzeni na Mszy Świętej o godzinie 12:00 modlili się w intencji Dostojnego Jubilata, który 25 lat temu, 15 czerwca 1996 roku przyjął świecenia prezbiteratu z rąk JE biskupa Andrzeja Suskiego, ówczesnego ordynariusza diecezji toruńskiej. Uroczystość święceń kapłańskich miała miejsce w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu.

niedziela 13.06.2021

W sobotę i niedzielę, tj. 15 i 16 maja 2021 r., odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii Świętej. Ze względu na stan pandemii dzieci zostały podzielone na kilka grup. Myślą przewodnią były słowa Pana Jezusa: "Wy jesteście światłem świata". Wokół ołtarza pojawiła się dekoracja z zapalonych lampionów z imieniem dziecka na serduszku, symbolizująca Boże światło w naszym sercu. Tradycyjnie dzieci rozpoczęły biały tydzień.

poniedziałek 24.05.2021

Wspólnota wiernych zebrała się 23 maja w niedzielę Zesłania Ducha Świętego na uroczystej Eucharystii, aby tak jak niegdyś w wieczerniku przyzywać Ducha Świętego! Ze względów sanitarnych w Mszy Świętej wzięli udział przedstawiciele parafian oraz sympatyków naszego kościoła parafialnego. Celebracji przewodniczył ks. Czesław Wojciechowski, misjonarz pracujący na Kubie, w koncelebrze ks. Wojciecha Pyrzewskiego, diecezjalnego duszpasterza więziennictwa oraz ks. Andrzeja Kusińskiego, proboszcza naszej parafii. Zarówno ks. Czesław jak i ks.

poniedziałek 10.05.2021

Dziś, 10 maja 2021 roku Ksiądz Kanonik Jerzy Wincenty Sobota, pierwszy proboszcz naszej parafii, obecnie rezydent, obchodzi 65 rocznicę swoich święceń kapłańskich. Ksiądz Kanonik, przyjął święcenia kapłańskie 10 maja 1956 roku, w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie, z rąk biskupa diecezjalnego chełmińskiego, Kazimierza Kowalskiego.

czwartek 06.05.2021

1 maja 2021 roku, już po raz drugi w naszym kościele zgromadzili się mężczyźni z Grudziądza, aby uczestniczyć w pierwszosobotnim Męskim Różańcu. Ta piękna modlitewna inicjatywa, za swój główny cel stawia modlitwę wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Pannie za grzechy. Wspólnotowa modlitwa mężczyzn ma być szturmem, który pobudzi ludzi do prawego życia, podążania za nauką Jezusa.

sobota 10.04.2021

Niedziela Miłosierdzia Bożego jest to uroczystość obchodzona w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Pan Jezus w objawieniach św. Siostrze Faustynie prosiło o ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego, aby ogarnąć wszystkich grzeszników swoim przebaczeniem, obiecał także szczególne łaski tym, którzy będą obchodzić tę uroczystość i czcić Jego obraz. Poniżej zamieszczamy fragmenty dzienniczka św. Siostry Faustyny:

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia (Dz. 299).

piątek 02.04.2021

W Wielki Czwartek 1 kwietnia, w naszej wspólnocie parafialnej, podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00, kilku członków Służby Liturgicznej, otrzymało kołnierz oraz rokiet ministrancki. To kolejny stopień przed promocją lektora. Mamy nadzieję, że nasi ministranci poprzez gorliwość i sumienną służbę przy ołtarzu będą zbliżali się do Boga oraz ochoczo podejmować nowe zadania w zgromadzeniu liturgicznym.

Święty Stanisławie Kostko - módl się za nami!

wtorek 30.03.2021

Tajemnica Świąt Paschalnych

Liturgia Świąt Paschalnych, rozpoczyna się w Wielki Czwartek, a kończy w Niedzielę Zmartwychwstania. Święta wielkanocne to czas, kiedy wchodzimy w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Czas ten ma charakter wyjątkowy bowiem – jako chrześcijanie – uczestniczymy w tajemnicy Jezusa.

niedziela 21.03.2021

Dziś, 21 marca podczas Mszy Świętej o godzinie 9:00, kleryk Maciej Kozłowski, przyjął w toruńskiej Katedrze posługę akolity. Z naszą parafią kleryk Maciej był związany przez wiele lat, będąc organistą oraz przynależąc do wspólnoty młodzieżowej Zjednoczeni w Duchu. Akolitat to ostatnia posługa przed święceniami diakonatu. Otoczmy kleryka Macieja naszymi modlitwami. Wypraszając dla niego potrzebne łaski u Boga za wstawiennictwem Maryi.