Aktualności

wtorek 30.03.2021

Tajemnica Świąt Paschalnych

Liturgia Świąt Paschalnych, rozpoczyna się w Wielki Czwartek, a kończy w Niedzielę Zmartwychwstania. Święta wielkanocne to czas, kiedy wchodzimy w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Czas ten ma charakter wyjątkowy bowiem – jako chrześcijanie – uczestniczymy w tajemnicy Jezusa.

niedziela 21.03.2021

Dziś, 21 marca podczas Mszy Świętej o godzinie 9:00, kleryk Maciej Kozłowski, przyjął w toruńskiej Katedrze posługę akolity. Z naszą parafią kleryk Maciej był związany przez wiele lat, będąc organistą oraz przynależąc do wspólnoty młodzieżowej Zjednoczeni w Duchu. Akolitat to ostatnia posługa przed święceniami diakonatu. Otoczmy kleryka Macieja naszymi modlitwami. Wypraszając dla niego potrzebne łaski u Boga za wstawiennictwem Maryi.

piątek 19.03.2021

Ojciec Święty Franciszek 8 grudnia 2020 roku, specjalnie wystosowanym listem Patris corde – Ojcowskim sercem, ustanowił Rok św. Józefa. Z pewnością zbiega się to z wydarzeniem sprzed 150 lat, kiedy papież Pius IX ustanowił św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego. Nasza wspólnota parafialna również włączyła się w owocne przeżywanie Roku św. Józefa. W każdy czwartek, po wieczornej Eucharystii, nasze prośby kierujemy do Boga za przyczyną św. Józefa, polecając się w litanii jego orędownictwu.

środa 17.02.2021

Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele 40-sto dniowy okres Wielkiego Postu, który ma za zadanie pomóc nam przygotować się na przeżywanie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Ten czas to kolejna zachęta dla nas, do odkrycia chrześcijańskiej drogi naszego życia. Przede wszystkim nawrócenia czyli, zmiany sposobu myślenia, postępowania i życia. Odrzucenia złych nawyków, które oddalają nas od Boga.

wtorek 08.12.2020

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia powinna kierować nasze serca ku nieograniczonej hojności Pana Boga. On uprzedza swoją łaską naszą obecną sytuację. Daje nam wszystkie potrzebne "narzędzia", by odpowiadać na wyzwania każdego dnia. Zapragnął nas jeszcze zanim powstaliśmy. Niepokalane Poczęcie Maryi było dla niej szczególną łaską, która pomogła jej zupełnie oddać się Woli Bożej. Jednak każdy z nas jest zaproszony, by rozeznawać to pragnienie Boga w swoim życiu.

sobota 10.10.2020

Sakrament bierzmowania to jeden z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, udzielany zasadniczo przez biskupa. Bierzmowanie podobnie jak chrzest, należy do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Oznacza to, że są przyjmowane tylko raz w życiu i wiążą się z narodzinami oraz wejściem w okres dojrzałości. 

piątek 09.10.2020

Doskonale znamy powiedzenie przypisywane św. Agustynowi z Hippony „Bis orat, qui cantant” co znaczy: „Kto śpiewa, podwójnie się modli”. Wszyscy jesteśmy świadomi, jak bardzo ważna jest muzyka podczas liturgii – pomaga pełniej uczestniczyć we Mszy Świętej, a także jest formą uwielbienia Jezusa Chrystusa.