Spotkanie opłatkowe Służby Liturgicznej

Ostatnia niedziela 2023 roku to również czas spotkania Służby Liturgicznej, na spotkaniu opłatkowym. Podczas spotkania ministranci wiceprezes Mateusz odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa. Kleryk Radek zagrał na gitarze kolędę i zaczęliśmy dzielić się opłatkiem, składając sobie najlepsze życzenia. Podczas poczęstunku przy stole wspólnie kolędowaliśmy. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na rozdanie prezentów, które św. Mikołaj zostawił przy figurce nowonarodzonego Jezusa. 

 

Składamy serdeczne Bóg Zapłać Państwu Piotrowi i Marioli Wiśniewskim oraz państwu Zbigniewowi i Żanecie Stojanowskim za pomoc w zorganizowaniu spotkania świątecznego dla ministrantów.

.